Projekt PALUSTRIS 2015 (by Martin Vavřík)

MENU
Malé velké projekty, výzkumy a monitoringy

Projektu PALUSTRIS předcházely první náhodné odchyty rákosníků zpěvných v červenci 2012 na Červenohorském sedle. Bádání v literatuře ukázalo, že všechny odchytové akce začínají v polovině srpna nebo nejlépe začátkem srpna a tím nejsou schopny zaznamenat začátek a vrchol tahu tohoto druhu. Po samostatnýc pokusech v roce 2012 a 2013 jsem v roce 2014 oslovil kolegy s tím, jestli by nechtěli noční odchyty vyzkoušet se mnou. Následovala řetězová reakce, do odchytů se postupně více či méně pravidelně zapojilo 15 dalších kroužkovatelů a nakonec se podařilo okroužkovat 1606 rákosníků zpěvných. Nyní stojíme před první víceméně ostrou sezónou roku 2015. Alespoň vybrané odchyty by v ní měly probíhat podle předem stanovené metodiky a přednostně ve vybraných termínech. Více informací najdete pod jednotlivými odkazy.

Odchytové místo u Zábřeha (SU) - 12m síť v čele, ramena tvoří dvě 18m sítě